'; ?> Renewable Energy Industry - wind power, solar energy, hydro power, biomass, fuel cells

photo
 

Renewable Energy Industry.com

logo renewable energy industry.com

Renewable Energy Industry.com

company profiles


Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien

logo
address Soester Str. 13
48155 Münster
country Deutschland
telephone 0251 23946-0
telefax 0251 23946-10
contact person Herr Dr. Allnoch
internet www.iwr-institut.de

company profile

Araştırma, ekonomik ve politik danışmanlık, medya ve uluslararası ağlar ana faaliyet alanlarında ve yenilenebilir ve rejenere edilebilir enerjiler sektörlerinde aktiftir. IWR'nin ana hedeflerinden biri, Yenilenebilir Enerjiler Ekonomisinin uluslararası bir sanayi sektörü olarak kabul görmesinde ve bu konuda bilinç oluşturulmasında etkin olmaktır.

Uluslararası Yenilenebilir Enerjiler Ekonomisi Forumunun (IWR) yöneticisi Dr. Norbert Allnoch, 1995 yılında şu açıklamayı yapmıştır:
"Bizim tanımlamamıza göre "Yenilenebilir Enerjiler Ekonomisi", yenilenebilir enerji teminine (İklimin ve kaynakların korunması) ve yenilenebilir tesisler ile sistem yapılarına, elektrik, ısı ve yakıt konularında disiplinler arası bir yaklaşımdır."

- Önemli IWR katkıları, ödüller ve onurlandırmalar dahil -2006 IWR yeni hisse senedi endeksine RENIXX® (Renewable Energy Industrial Index) (Yenilenebilir Enerji Sanayi Endeksi)

2006 IWR ilk kez "Uluslararası Yenilenebilir Enerjiler Ekonomik Forumu Yılın Hisse Senedini" sunuyor (2005 Yılının Hisse Senedi Gamesa'dır)

2005 Yenilenebilir Enerjiler Ekonomik Forumu Ağına ve Uluslararası Pazar ve Ticaret Platformuna www.renewable-energy-industry.com dahil firmaların Çin ve Rusya'daki sunumları

2005 Uluslararası Yenilenebilir Enerjiler Ekonomisi Endüstriyel Pazar Platformunun www.renewable-energy-industry.com adresinde başlatılması

2005 Yenilenebilir Enerjiler Ekonomik Forumunun Uluslararası Hisse Senetleri Branşlar Portföyünün Online Borsa Kurları ile birlikte başlatılması

2004 Yenilenebilir Enerjiler Ekonomik Forumunun IWR İş Atmosferi Endeksinin geliştirilmesi - İş Atmosferi Endeksi, aktüel iş durumu ile sanayi ve hizmet işletmelerinin beklentilerini Yenilenebilir Enerjiler Ekonomik Forumunda 6 aylık dilimler halinde yansıtır

2003 İşletmede olan rüzgâr parklarının işletmecilerinin kategorize edilmesi amacı ile Rüzgâr Parkı Kontrol konseptlerinin ve geliştirmelerin uzun yıllara yayılarak gerçekleştirilmesi

2002/2003 "Yenilenebilir Enerjiler Ekonomik Forumunun Durumu" ile ilgili olarak federal bir eyalet (NRW - Kuzey Ren Vestfalya) için ilk bütünsel etüt ve araştırmanın IWR tanımlamalarına göre gerçekleştirilmesi (İklim Koruma ve Sanayi Politikası).

2000 Yenilenebilir enerjilerin 2010 yılına kadar geliştirilmesi ile ilgili senaryonun ilk kez dünya çapında açıklanması

2000 IWR Firmalar Arası Ağı'nın oluşturulması - Yenilenebilir Enerjiler Ekonomik Forumunun Ağı

2000Ekolojik Elektrik Olanaklarının ilk olarak sistematik sınıflandırması

1999 Firmaların orijinal basın bültenlerinin medyaya gönderilmesi için IWR Basın Hizmetlerinin başlatılması

1999 Almanya'da Geleneksel Elektrik ve Ekolojik Elektrik için ilk Elektrik Tarifeleri Karşılaştırma Makinesinin www.stromtarife.de adresinde sunulması

1999İlk Biyodizel Fiyat Endeksinin geliştirilmesi

1999 IWR'nin, "Yenilenebilir Enerjiler Ekonomisi"nde branş oluşturma fikri ve bunun Internet\'e somut olarak taşınması için Eurosolar 1999 Yılı Avrupa Solar Medya Ödülü ile ödüllendirilmesi.

1999 2020 yılına bakış: Rüzgâr Enerjisi ve Yakıt Hücreleri tarafından ("Die Welt" gazetesi için makale)

1998"Almanya'da 1998/99 YıllarındaRüzgâr ve Güneş Enerjilerinin Kullanılması" konusunda ilk sonbahar raporu

1997 IWR'nin "Yenilenebilir Enerjiler Ekonomisi" Bilgi Ağı ile Alman Ekonomisinin Yenilik Ödülüne aday gösterilmesi ve katılımı

1996 Uluslararası Yenilenebilir Enerjiler Ekonomisi Forumu\'nun (IWR), etütler ve medya ana çalışma alanları ile kurulması
"Yenilenebilir Enerjiler Ekonomisi" kavramının, IWR Yöneticisi Dr. Allnoch tarafından tanımlanması Definition (Tanımlama) ve Yenilenebilir Enerjiler Ekonomik Forumu 1995/96 İnternet Branş Portalının başlatılması

1994 İlk Rüzgâr Yılı Analizi\'nin açıklanması: Rüzgâr Yılı 1993 münasebeti ile

1994İlk Sonbahar Raporu\'nun açıklanması: Almanya'da 1994/1995 yıllarında rüzgâr enerjisinin kullanılması konusunda

1992Rüzgâr Enerjisi Kullanılan Yerler için GIS destekli bir Arama Alanı Yönteminin konsepti, Dortmund Şehri

1991 İlk Rüzgâr Enerjisi Pazar Araştırması'nın açıklanması: Almanya'da şebekeye bağlı rüzgâr enerjisi tesislerinin pazarı (1990 yılı itibarı ile)

1988 Pazar analizlerinde kullanılmak üzere ilk kez hazırlanan, Almanya'daki rüzgâr enerjisi tesisleri ile ilgili kullanım yerlerini içeren veritabanının oluşturulması


business area

 • Araştırma, ekonomik ve politik danışmanlık
 • Medya, ulusal ve uluslararası ağlar


product-/ service area

 • Pazar araştırmaları
 • Bilirkişi raporları
 • Enerji senaryoları
 • Firmalar ağı, sektör ilişkileri
 • Basın hizmetleri - Orijinal basın bültenlerinin gönderilmesi
 • Firma ve ürün pazarlama
 • Rüzgâr parkı randıman çeki
 • Biyodizel fiyat endeksi
 • Yenilenebilir Enerjiler Ekonomisinin iş atmosferi endeksi


contact

Do you want to contact Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien this company?
Do you need further information? Do you have any questions concerning this Company? Please use the contact form.


The following company is responsible for the content of this website: Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien

Your company is not listed yet? You are interested in our offers? Please contact us for further information!
contact form

 

© International Economic Platform for Renewable Energies/ IWR.de GmbH - All rights reserved.

 

Firma im Fokus
Logo zur Profilseite

Statistiken
Registriert sind:
 • 99 Partner
 • 148 Produkte

mysql_close($link); ?>