'; ?> Renewable Energy Industry - wind power, solar energy, hydro power, biomass, fuel cells

photo
 

Renewable Energy Industry.com

logo renewable energy industry.com

Renewable Energy Industry.com

company profiles


Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien

logo
address Soester Str. 13
48155 Münster
country Deutschland
telephone 0251 23946-0
telefax 0251 23946-10
contact person Herr Dr. Allnoch
internet www.iwr-institut.de

company profile

Międzynarodowe Forum Gospodarcze ds. Energii Odnawialnej (IWR) powstało w 1996 roku jako niezależna prywatna instytucja usługowa zajmująca się gospodarką energią odnawialną. IWR jest aktywne głównie w zakresie przeprowadzania badań, doradztwa ekonomicznego i politycznego jak też Mediów i międzynarodowych sieci związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej. Centralnym celem IWR jest współdziałanie we wprowadzaniu nowej świadomości odnośnie przemysłowego międzynarodowego wizerunku branżowego Gospodarki Energią Odnawialną.Dr. Norbert Allnoch, Dyrektor Międzynarodowego Forum Gospodarczego ds. Energii Odnawialnej (IWR), 1995, określa definicję:
"Gospodarka Energią Odnawialną jest według naszej definicji międzydyscyplinarnym spojrzeniem na zaopatrzenie energii odnawialnej (bezpieczeństwo klimatyczne, poszanowanie zasobów) oraz budowy urządzeń i systemów energii odnawialnej (polityka przemysłowa) w trzech obszarach: energii elektrycznej, energii cieplnej, paliw" Chronologia odnawialnej gospodarki energetycznej
- Ważne zasługi forum IWR, wraz z nagrodami i wyróżnieniami -

2006 IWR wprowadza nowy indeks akcyjny RENIXX® (Renewable Energy Industrial Index – indeks przemysłu energii odnawialnej)

2006 IWR prezentuje po raz pierwszy "Akcja roku międzynarodowej Gospodarki Energią Odnawialną" (Gamesa jest aktcją roku 2005)

2005 Przedstawienie firm sieci Gospodarki Energią Odnawialną oraz międzynarodowej platformy rynkowej i handlowej www.renewable-energy-industry.com w Chinach i w Rosji

2005 Start przemysłowej platformy rynkowej międzynarodowej Gospodarki Energią Odnawialną pod www.renewable-energy-industry.com

2005 Start międzynarodowego branżowego portfolio akcji Gospodarki Energią Odnawialną z aktualnymi kursami giełdowymi online

2004 Rozwój indeksu klimatu gospodarczego IWR- Gospodarki Energią Odnawialną – Indeks klimatu gospodarczego odzwierciedla aktualną sytuację działalności gospodarczej oraz oczekiwania przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych na najbliższe 6 miesięcy w dziedzinie gospodarki energią odnawialną

2003 Koncepcja i rozwój kontroli parków wiatrowych w celu przyporządkowania zysków energii wiatrowej istniejących parków wiatrowych w dłuższym okresie czasu

2002/2003 Pierwsze całościowe studium/badanie dotyczące "Stanu Gospodarki Energią Odnawialną" sporządzone dla landu federalnego (NRW) zgodne z definicją IWR (Ochrona klimatyczna i polityka przemysłowa)

2000 Pierwszy na świecie opublikowany scenariusz rozwoju energii odnawialnej do roku 2010

2000 Budowa sieci firm IWR – sieć gospodarki energią odnawialną

2000 Pierwsza systematyczna klasyfikacja ofert dostaw ekologicznego prądu elektrycznego

1999 Start usług prasowych IWR w celu rozsyłania oryginalnych wiadomości prasowych firm do mediów

1999 Start pierwszego niemieckiego kalkulatora porównawczego taryfy energii elektrycznej konwencjonalnej i ekologicznej na stronie www.stromtarife.de

1999 Rozwój pierwszego indeksu cenowego biodiesla

1999 Wyróżnienie instytutu IWR tytułem Europejska nagroda miedialna 1999 ufundowana przez Eurosolar za pomysł stworzenia branży "Gospodarka Energią Odnawialną" oraz konkretne wcielenie go w życie w internecie.

1999 Spojrzenie na rok 2020: Napęd wiatrowy i ogniwa paliwowe (artykuł w "Die Welt")

1998 Pierwsza ekspertyza jesienna "Sytuacja w zakresie użytkowania energii wiatrowej i słonecznej w Niemczech 1998/99)

1997 Nominacja/ uczestnictwo IWR w nagrodzie innowacyjności przyznawanej przez przemysł niemiecki za sieci informacyjną Gospodarka Energią Odnawialną"

1996 Założenie międzynarodowego forum gospodarczego Energie Odnawialne (IWR) z głównym środkiem ciężkości umieszczonym w studiach i mediach
Definicja pojęcia "Gospodarki Energią Odnawialną" przez dyrektora IWR Dr. Allnoch i start branżowego portalu internetowego Gospodarki Energią Odnawialną 1995/96

1994 Pierwsza publikacja analizy wiatrów w ciągu roku: rok 1993

1994 Pierwsza publikacja ekspertyzy: Stan wykorzystania energii wiatrowej w Niemczech 1994/95

1992 Koncepcja wspartej przez GIS metody poszukiwania miejsc do ustawiania elektrowni wiatrowych, miasto Dortmund

1991 Pierwsza publikacja analizy rynku energii wiatrowej w Niemczech (Stan: 1990)

1988 Założenie pierwszej w Niemczech bazy danych dotyczącej miejsc z elektrowniami wiatrowymi dla celów analizy rynku


business area

 • Prowadzenie badań, doradztwo ekonomiczne i polityczne
 • Media, narodowe i międzynarodowe sieci


product-/ service area

 • Badania rynku
 • ekspertyzy
 • scenariusze energetyczne
 • sieci firmowe, kontakty branżowe
 • służby prasowe – wysyłka oryginalnych publikacji prasowych
 • marketing firmowy i produktowy
 • Kontrola opłacalności parków wiatrowych
 • Indeks cenowy biodiesla
 • Indeks klimatu gospodarczego w zakresie Gospodarki Energią Odnawialną


contact

Do you want to contact Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien this company?
Do you need further information? Do you have any questions concerning this Company? Please use the contact form.


The following company is responsible for the content of this website: Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien

Your company is not listed yet? You are interested in our offers? Please contact us for further information!
contact form

 

© International Economic Platform for Renewable Energies/ IWR.de GmbH - All rights reserved.

 

Firma im Fokus
Logo zur Profilseite

Statistiken
Registriert sind:
 • 99 Partner
 • 148 Produkte

mysql_close($link); ?>